No te au tuatua ‘akakite o te maki Koviti-19

Cook Islands Māori (Kūki ‘Āirani Māori)

Nō te au tuatua tika e te au karere ‘ōu te ka ‘irinaki tātou: ‘ātoro atu i te ‘ātuitui roro uira https://covid19.govt.nz/